Allpool on programmi lisatud ettekannete failide ja videosalvestuste lingid. Materjalid jäävad kättesaadavaks 30. novembrini 2020.

Avaandmete foorum on Eestis toimuv iga-aastane sündmus, mille eesmärk on kokku tuua osapooled avalikust sektorist ja teistest ühiskonnaosadest, et arutada avaandmete arenguid ja väljakutseid.

Foorumit korraldatakse alates 2018. aastast ja sellest on kujunenud andmete omanike, vahendajate ja kasutajate  kokkusaamise ja mõttevahetuse kohaks. Tänavuse foorumi eesmärk on  heita pilk avaandmete mõjule: kes võidab andmete avamisest ja kuidas avaandmed loovad uut väärtust?

Muu hulgas käsitletakse foorumil järgmisi küsimusi:

 • Mis kasu on avaandmetest?
 • Kuidas peaksid avaliku sektori organisatsioonid otsustama, milliseid andmed tuleks esmajärjekorras avada?
 • Kuidas on hiljutisest koroonaviiruse pandeemiast tekkinud šokk ja sellest taastumine muutnud  andmehaldust ja valmisolekut  avaandmete kasutamiseks? 
 • Milliseid näiteid on tekkinud andmete kasutamisel ärimudeli osana ja (avalikes) teenustes?
 • Milliste meetoditega koguda tagasisidet avaandmete kasutamise kohta ning mõõta avaandmete mõju?

Sündmuse esimeses osas saavad kõnepinda ettekanded ja juhtumianalüüsid, mis kajastavad aktuaalseid küsimusi ja tõstatavad arutelukohti. Teises osas kutsutakse osalejaid rühmaaruteludesse neile huvipakkuvatel teemadel. Foorumil tõstatunud teemade arutelu jätkub Facebooki grupis OpenESTdata. Ettepanekud gruppides toimunud aruteludest saavad sisendiks riigi avaandmete tegevuskavas, mis on koostamisel järgmise kahe aasta perioodiks.

Päevakava:

9.30 - 10.00 Tervituskohv ja registreerimine
Päevajuhid Hille Hinsberg (Open Knowledge Estonia) ja Sille Sepp (Open Knowledge Estonia)
10.00 - 10.10

Algus nii kohapeal kui virtuaalis
Tervitussõnad
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut
Vaata salvestust Youtube'is siit.

10.10 - 10.40

Inspiratsioonikõne: Andmete kaudu loodav väärtus ning selle vastuvõtt  ühiskonnas
Marek Helm, Nortal, ärijuht Araabia riikides ja Aafrikas
Vaata salvestust Youtube'is siit.

10.40 - 11.30 Paneelarutelu: Mis on avaandmete väärtus avaliku sektori jaoks? Andmed ja avaandmed kui innovatsiooni võimaldaja ühiskonnas oluliste eesmärkide saavutamiseks.
Osalejad (virtuaalselt):
 • Esther Huyer ja Laura van Knippenberg, European Data Portal esindaja, Capgemini Invent 
 • Mathilde Hoang, Prantsusmaa avaliku sektori avaandmete portaali vedaja (Etalab)
 • Heather Broomfield, Digitalisation Agency for Public Management and eGovernment (Difi), Norra
 • Michal Kubáň, avaandmete valdkonna koordinaator, Tshehhi Vabariik

Arutelu toimub inglise keeles ja seda juhib Liisa Past
Vaata salvestust Youtube'is siit.

11.30 - 11.50 Paus
11.50 - 12.10 Avaandmete hetkeseis ja edasised plaanid (PDF)
Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Avaandmete tegevuskavale (PDF) ja andmehalduse tegevuskavale (PDF) saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile anda tagasisidet, kirjutades ott.velsberg@mkm.ee.
Vaata salvestust Youtube'is siit.
12.10 - 13.10 Lühiettekanded: Viimased arengud Eesti avaandmete maastikul näidete kaudu

Valitud näitelood avaandmete kaudu väärtuse loomisest Eestist:

13.10  Virtuaalürituse lõpp
13.10 - 14.15 Lõunapaus; võimalik tutvuda avaandmetel põhinevate rakendustega virtuaalkeskkonnas
14.15 - 15.30 Paralleelselt toimuvad töötoad. Materjalid on leitavad SIIT va mõned slaidid, need on töötoa pealkirjast leitavad.

Töötubades käsitletakse eri teemade kaudu andmete ühiskondlikku ja majanduslikku väärtust ning kuidas hinnata loodavat kasu. Töötubade sisendi põhjal koondab Open Knowledge Estonia soovitusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veetava avaandmete tegevuskava jaoks.

Töötoad on planeeritud toimuma ainult kohapeal (otseülekannet veebi ei ole). Juhul kui enne üritust ilmneb, et füüsiliselt kohapeale koguneda ei ole võimalik või mõistlik, asendatakse need virtuaalsete töötubadega ja kõiki registreeritud osalejaid teavitatakse.
 • Kuidas hinnata andmekasutuse tulemuslikkust ja mõju? (Logframe PDF) Kuidas me teame, et meie pingutused andmete kättesaadavaks tegemisel kannavad vilja? Kellele on andmeid üldse vaja? Kas kõigil andmetel on väärtus? Kuidas seda mõõta? – Katrin Pihor (Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja). See töötuba algab kl 14.00 ja lõppeb kell 15.15.
 • Kuidas jõuda avaandmest andmeanalüütikani ja sealt edasi otsusteni? (PDF)  Mis kasu on Statistikaametile esitatud andmetest juhile? Mida teha ise (ja mis vahendiga) ning mida teenusena sisse osta? Arutame konkreetsete kaasuste näitel. Töötuba veab Statistikaameti infotehnoloogia ja andmeteaduse suuna juht Andres Kukke.
 • Andmemajandus ja avaandmetele tuginevate ärimudelite perspektiiv telekomisektoris. Kultuuriandmete kättesaadavus erasektorist avalikku ja vastupidi. Osalevad Martin Aadamsoo (digikultuuri teema-aasta projektijuht), Andres Kõnno (Tallinna Ülikool), Raul Lobanov (ERR) ja Erki Pogoretski (Telia).
 • Ruumiandmed targa linna teenustes (PDF) – kuidas saame osa targa linna, sh liikuvuse, energiakasutuse, keskkonna olukorra (dünaamilistest) andmetest ja inimestele mõeldud teenustest. Ralf-Martin Soe (FinEst Twins) ja Henry Patzig (FinEst Twins).
 • Keskkonnahoidlike investeeringute soodustamine ja selleks vajalikud andmed  – Aire Rihe ja Hendrik Hundt (Keskkonnaministeerium) ning Rain Gontmacher (LHV Pank) riigi andmevahetusest keskkonnamõju hindamiseks
15.30 - 16.00 Vaba suhtlus ja kohv

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.


LISAINFO:

Piret Aro
EL struktuuritoetuse toetusskeemi juht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0298
e-mail: piret.aro@ria.ee

 

 

 

 

 

Kristin Lillemäe
Ürituse projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 740 4095
e-mail: kristin@publicon.ee

                            

Open Knowledge Estonia